Detoxikácia a stav prostredia

Detoxikácia
Detoxikácia a stav prostredia

Činnosti, ktoré sa zaoberajú starostlivosťou o naše telo, je množstvo. Môžeme ich triediť podľa ich primárnosti a tiež dôležitosti. Medzi tie základné určite patria tie, ktoré zabezpečujú naše prežitie na tejto planéte. Medzi sekundárne zaraďujeme tie, ktoré podporujú tieto základné funkcie, môže to byť napríklad efektívna detoxikácia. Ide o proces, ktorý nadobudol veľký význam, pretože v dnešnom svete máme mnoho negatívnych faktorov, ktoré vplývajú na naše telo. Prostredie, v ktorom žijeme, je výrazne znečistenejšie, ako tomu bolo v minulosti. Continue Reading