Detoxikace organismu a její původ

Detoxikace
Detoxikace organismu a její původ

Detoxikace slouží k odstranění usazenin z lidského těla, které se zde ukládaly mnoho. Jde o přírodní postup očisty organismu, který je spjatý jako s přírodou, tak i s původními postupy tradiční medicíny. Očista, nebo detoxikace, organismu se využívala jako prostředek k ozdravení v mnoha kulturách a civilizacích a hodně krát byla její důležitost ještě podtržena náboženským podtónem. V našich končinách jsme tyto očisty organismu nazývali postním obdobím. V naši zemi má převahu křesťanství, které vychází ze zákonů Bible a dodržují se pravidla uvedená v této knize. Mnoho tradic však pochází ještě z dob, kdy se na našem území o nějak tom křesťanství ještě ani neslyšeli. Byly to různé rituály a dnes je nazýváme pohanskými. V těch dobách šlo o obřady s náboženským podtónem a oslavovali sílu přírody v podobě různých bohů. Sloužily také k zajištění přízně bohů, aby byl povedený rok, rodinu provázelo štěstí, zdraví a bohatá úroda. Lidé odjakživa věřili na síly přírody a přetvářely si je podle své fantazie na různé podoby bohů a jiných nadpřirozených stvoření. Pomáhalo nám to pochopit procesy probíhající v přírodě, které byly pro nás v dané chvíli nepochopitelné.